Her ses årsagen til udskiftningen

Her ses årsagen til udskiftningen. I 2016 fandt møllelauget i samarbejde med møllebygger Jens Jørgensen Faxe ud af,
at det var nødvendigt med en gennemgribende reparation af møllens fod. (billedet)
Der blev sendt ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til at udføre arbejdet,
men styrelsen fandt at hele den gamle fod med kryds skråstivere og saddel burde udskiftes.
20. januar 2017 modtog møllelauget tilladelse til byggearbejder samt tilsagn om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på betingelse af,
at møllen vedbliver at være fuldt funktionsdygtig, samt at arbejdet skulle være afsluttet 1. februar 2018.
Tilladelsen indebar at møllelauget kunne gå i gang med at ansøge fonde om tilskud.
Blandt betingelserne var, at møllen fortsat skal kunne være i drift.
Følgende fonde gav tilsagn om tilskud til restaureringsarbejdet:
Lolland-Falsters og Langelands Brandsocietets Fond, Guldborgsund Kommunes Bevaringsfond,
Mønbogaardfonden, Augustinusfonden, A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Bygningsbevaringsfonden af 1975
samt Guldborgsund Kommune.
Væggerløse Vandværk har givet et skilt, som fortæller hvem der har doneret penge til restaureringsarbejdet.
Det skilt opsættes i møllen sammen med skilte fra tidligere restaureringsarbejder.

December 2017 kunne den nye fod stilles op.

Møllen, som iflg. NKU vejer 22 - 27 ton kan løftes på plads.

Traditionen tro, var der i 1813 indsat en mønt, som kunne fortælle,
hvornår stubben sidst blev repareret eller udskiftet.

Et tydeligt billede af mønten.

Borgmester John Brædder taler til rejsegildet.

Desværre blev det nødvendigt at udskifte de gamle støvkar.
Denne udskiftning er ikke tilskudsberettiget, men heller ikke billig.

Mølleboden trængte også til en ansigtsløftning.

Nye udstillingsskabe.

Samme vareudbud.

Keramikken fra Radbjerg har fået en bedre placering, vinduet er renoveret,
og det har ikke forringet den smukke udsigt ud over Guldborgsund.

Udgiften til restaurerings- og reparationsarbejdet kendes ikke fuldt ud, da en del af arbejdet udføres som timelønsarbejde.
Men en million og 20 – 30000 kr. er nok ikke urealistisk.
Udgiften til arbejdet på møllen beløber sig alene til 990.250 kr.
Møllens beliggenhed med den formidable udsigt ud over Guldborgsund som nabo til Stovby Glaspusteri betyder at møllen årligt har ca. 1000 besøgende.
Dertil kommer, at det nu er planlagt, at møllen skal arbejde tirsdag og onsdag i åbningstiden, hvis vejr og vind tillader det.
Lauget har fortsat for få frivillige, så det vil være en stor hjælp, hvis der kunne komme flere frivillige i nogle timer i sæsonen.
Det gælder både til kørsel med møllen og pasning af mølleboden.


Til Dansk Mølledag, som i år er den 16. juni optræder De Farende Svende,
som ved sidste års mølledag havde stor succes.


Møllelauget takker hermed Daglibrugsen i Væggerløse, Væggerløse Vandværk og Feline,
samt alle dem der i årets løb har tegnet medlemskort eller på anden måde støttet op om arbejdet med at bevare møllen,
Du kan også støtte med et beløb via Mobil Pay på tlf. 23605473 og
Du kan blive medlem ved at sende en mail til Else Rasmussen Skovlykke17@gmail.com


Hvorfor bevare de historiske møller?
Uden fortid ingen fremtid, er der nogle der mener. Mølleriet har da sikkert også mere end 2000 år bag sig.
Det var begyndelsen på den besparelse i arbejdstid, som kunne danne grundlag for udvikling og nye opfindelser.
Leonardo da Vinci udviklede i slutningen af 1400 tallet gearhjul,
som for alvor gjorde det muligt at anvende gearingsteknologien ikke bare i møllen,
men også i de maskiner, der kom til at danne grundlag for den industrielle udvikling.

Fra vores egen verden.

17. september 2017 fyldte Stouby Møllelaug 30 år.
Billedet af Stouby Mølle er formentlig fra den gang Sydfalster Kommune påbegyndte deres foreløbige restaureringsarbejde, som blev afsluttet i 1986.

I 1992 påbegyndte Stouby Møllelaug det restaureringsarbejde, som førte frem til fredningen i december 1998.
Det arbejde blev beskrevet i Dansk Møllerforenings blad Møllen og kan printes fra møllens side på Facebook.
At vi er nået så langt som tilfældet er, skyldes de mennesker, som har lagt energi i bestyrelsesarbejde og ydet en kæmpe indsats som frivillige.
I dag er restaureringsarbejdet afsluttet, men fremover venter sikkert mange reparationer,
som det er nødvendigt at udføre, hvis lauget skal leve op til Møller Axels fredningsbestemmelser.


Her er så resultatet af de 35 års arbejde.
Tak til de mange som har været med.
Årets generalforsamling holdes 2. juni kl. 14 i Mølleboden

Jens Hvolbæk