En ny og meget flot brochure over Stouby Mølle´s historie er udarbejdet. 

Efter denne plakat er blevet udarbejdet, er åbningstiderne blevet rettet således,
at der også er åbent om søndagen.