STOUBY MØLLE`s

KONTAKTER uden for åbningstid

 

Besøg i møllen uden for normal åbningstid: Kontakt Jens Hvolbæk på:
 Tlf.: 24 89 06 93

Kunne du tænke dig at være frivillig medarbejder i Mølleboden? – Så kontakt Jens Hvolbæk på
 Tlf.: 24 89 06 93

Vil du være med til at passe møllen eller lære at køre med den? - Så kontakt Jens Hvolbæk på:
 Tlf.: 24 89 06 93
jenshvolbaek@stoubymoelle.dk 

 

STOUBY MØLLE`s
telefonliste over personer der kan kontaktes i forbindelse med skade på møllen:

Kontakt: Allan Rasmussen:
 Tlf.: 54 16 62 62
Kan kontaktes, hvis der sker hændelser på møllen ved f.eks. en storm

Eller kontakt: Jens Hvolbæk:
 Tlf.:24 89 06 93

Nye medlemmer til Stouby Mølle modtages gerne.

Kontingent

Personligt kontingent: 50 kr. pr. år.
Familie kontingent: 100 kr. pr. år.
Firma/Forening: 200 kr. pr. år.

 Ønsker man at være medlem kan man kontakte en fra bestyrelsen.
Kontingent kan også batales over netbank: 2650 - 0727 641 769
eller via mobil pay på tlf. nr. nummer: 30 02 64.


P.S. HUSK AT SKRIVE TYDELIG NAVN OG ADRESSE.

Kontingentet går til vedligeholdelse af møllen.