MØLLEÅRET 2013

 

 

Jeg har været formand for Stouby Møllelaug i over 25 år og ønsker dermed en afløser, gerne 45 år eller yngre, som dels vil føre tilsyn med møllen året rundt og dels stå for de ansøgninger,
som skal skrives for at sikre møllens vedligeholdelse og drift.
Alternativet er, set med mine øjne, at overlade møllen til
Museum Lolland-Falster (Guldborgsund Kommune)
som så kan stå for drift og vedligeholdelse af møllen".
Sådan skrev jeg i beretningen for 2012, men som bekendt lykkedes det ikke at finde manden. I stedet valgte forretningsudvalget at ansætte en yngre medhjælper for bestyrelsen, som nu er under oplæring med at passe møllen og som kan tilkaldes,
når der er brug for hjælp.

2013 var et dyrt år for møllelauget.
Tjæring af møllen samt udskiftning af svans og galleri tømte bogstavelig talt møllelaugets kasse trods velvillig bistand fra Augustinus Fonden, Realdania og Kulturstyrelsen.
Nye finansieringsregler betød, at vi måtte låne penge til at betale regningerne inden støtten kunne udbetales, hvortil kom, at vi selv skulle finde penge til en del af momsbeløbet.

Mølledagen 3. søndag i juni forløb som sædvanligt:
Erik og pigerne underholdt efterfulgt af Jensens Jazzserenaders. Boderne solgte møllebodens produkter samt lidt til ganen. Møllen var nyrenoveret, så det var ikke muligt at sætte sejl. Ellers er mølleudvalget indforstået med, at der skal udnævnes en ansvarlig for, at møllen arbejder på mølledagen. Besøgstallet var pænt, så dagen omsætning gav et pænt tilskud til vedligeholdelse af møllen.
Succesen gentages 3.søndag i juni 2014.

I denne sæson skal kværnene efterses. Det kommer formentlig til at koste omkring 150000 kr., hvilket stort set svarer til det beløb vi har til vedligeholdelse. Der ud over skal der udarbejdes ansøgninger omkring udskifning af taget i 2015. I den forbindelse skal beklædningen muligvis også udskiftes idet arbejdet ikke blev udført med de rigtige materialer i 1984 - 86.

Medlemstallet er stabilt omkring 130 personer og virksomheder.
Interessen for møllen er stor, hvilket ses af de mange sites på google, wikipedia og vennerne på facebook. Her ses, at møllen også er kendt uden for landets grænser, primært i Holland, Norge og Sverige, men også Sydkorea og Australien er med.

Møllens økonomi kunne være bedre.
Til gengæld må møllens tilstand og vedligeholdelsesgrad
betegnes som god.
Vi havde dog ikke kunnet klare restaureringsarbejdet uden støtten
fra fonde, medlemmer og daglibrugsen (Væggerløsevinen).
Kontingent for 2014 foreslås uændret 150 kr. for familier,
75 kr. person og 300 kr.virksomhed.

Driftoverenskomsten, som Guldborgsund Kommune i 2013 ønskede at indgå med møllelauget blev behandlet færdig i møllelauget og sendt til godkendelse politisk i kommunen. Den er i skrivende stund ikke færdigbehandlet, så her venter måske også en opgave for den kommende bestyrelse.

Arnold Larsen ønsker ikke at fortsætte som kasserer. Han har gennem årene løst sin opgave til bestyrelsens fulde tilfredshed, så hans afgang er et stort tab for bestyrelsen. Arbejdet som kasserer er heller ikke blevet nemmere: Stigende krav til skrivefærdighed og administration, gør bestemt ikke det frivillige arbejde nemmere. Mit håb er, at der i bestyrelsen eller blandt medlemmerne findes en med administrativ erfaring, som vil påtage sig opgaven efter Arnold.

Generalforsamlingen holdes
søndag den 1. juni 2014 kl. 14,00 i Mølleboden
og annonceres under foreningsmeddelelser i Folketidende samt på:

Stouby Mølle

Kultunaut

Facebook

Tak til alle medlemmer, frivillige og alle andre som har støttet eller vist interesse for at bevare Stouby Mølle.

Jens Hvolbæk.