Kære medlemmer af Stouby Møllelaug
MØLLEÅRET 2015

 

 

Tak for jeres støtte til at bevare og drive Stouby Mølle.
Jeres støtte er medvirkende til, at lauget
kan afslutte det arbejde, som den sidste møller Aksel Hansen drømte om og fik beskrevet i
fredningsbestemmelserne for møllen og arealet omkring den.

Sådan troede vi det var sidste år, men det skulle vise sig,
at de bærende bjælker var angrebet af råd ved møllens front i en grad,
så møllen var sunket nogle cm. ved fronten.
Derved vil det ikke være muligt at dreje møllen inden bærebjælkerne er udskiftet.
Ud over penge til nyt tag og beklædning skulle der nu skaffes yderligere 695.000 kr.
for at få beklædningen behandlet med finsk tjære og bærebjælkerne udskiftet.
Kulturstyrelsen og fonde har bevilliget 500.000 kr.
og ud over fondene har en god ven af møllen skaffet 30.000 kr.
til dette arbejde, så der er håb om at kunne gennemføre det i år.

Generalforsamlingen:
Else blev valgt som dirigent uden modkandidat, formandens beretning blev godkendt.
Susanne Petersen blev valgt som kasserer, idet Arnold ikke ønskede genvalg.
Bente og Arnold Larsen blev takket for deres store indsats som hhv. sekretær og kasserer.
Begge lovede at hjælpe den nye bestyrelse med at komme ind i arbejdet og fortsætte som frivillige.
Desværre stoppede Susanne af personlige grunde som kasserer.
Hun blev, på en ekstraordinær generalforsamling erstattet af Else.

Mølledagen 2016 afholdes søndag den 19. juni fra kl. 10 - 17.

P pladsen:
Lejemålet på parkeringspladsen fortsætter uændret med den nye ejer af jorden.

Mølleboden:
Råder nu over penge til indkøb og husleje. Else og Ole står for indkøb og økonomi.
Mølleboden fortsætter med at sælge varer af høj kvalitet.

Lejekontrakt for Mølleboden:
Forpligter mølleboden/lauget til selv at stå for indvendig vedligeholdelse af
Mølleboden og de øvrige lejede lokaler.

Møllen:
Udgifter til drift og vedligeholdelse af møllen (udskiftning af bærende bjælker)
forventes ikke at overstige 653.000 kr.
Vi har tilsagn om 500.000 kr. men de sidste 153.000 kr. kan det blive vanskeligt at skaffe.

Mølledagen 3. søndag i juni:
Trods pænt besøg kom mølledagen ud med et regnskabsmæssigt underskud.
Det må være et mål at tilrettelægge dagen, så underskuddet bliver minimalt.
Det vigtigste er at vingerne drejer, og det kan de fortsat, hvis vinden kommer fra sydvest.

Generalforsamlingen 26. juni 2015 kl. 14:
Formelt burde kasseren være på valg,
idet formand og kasserer vælges for en 2 årig periode i hhv. lige og ulige år.
Den ekstraordinære generalforsamling valgte formand og kasserer sammme år og valg til bestyrelsen,
som består af mindst 7 medlemmer er for en 2 årig periode.
Forslag: At Else vælges som kasserer i 2016 for en 2 årig periode.

Hjemmesiden:
Laugets hjemmeside har fået ros fra flere sider, og ud over den, kan man også følge
møllelaugets aktiviteter på facebook og Kultunaut, hvor bl.a. kørsel med møllen og andre
aktiviteter annonceres. I anledning af arbejderne på møllen vil det nok være rimeligt at
lægge en aktivitet på Aksels fødselsdag 10. juli. Her kunne man benytte lejligheden til at
præsentere møllebodens varer og fejre møllebyggerens og Jensens 30 år med Stouby Mølle.

Kontingentet er uændret:
75 kr./medlem, 150 kr./familie og 300 kr./virksomhed. – Det vil nok være en god ide at knytte
fordele og medlemskort til medlemskabet. Det bliver en opgave for en kommende bestyrelse.

Fremtiden:
Det vigtigste er at skaffe penge til bærende bjælker/vaterlister.
402 voksne og 313 børn har besøgt møllen i 2015 ud over selskaber og gæster til mølledagen.
Et virkeligt flot resultat som måske kan gøres bedre med faste guidede rundvisninger.
KONTINGENTOPKRÆVNING:
Lauget er afhængig af opbakning fra medlemmer og ønsker selvfølgelig, at mange vil støtte møllen.
Det kan man gøre ved at betale kontingent og eller gave til:

KONTO: 265-0727 641 769 via netbank.
HUSK AT SKRIVE NAVN, ADRESSE OG EVT. MEDLEMSNUMMER, NÅR I BETALER KONTINGENT.

I vil lette møllens administration meget, hvis I vil sende en mail til: info@stoubymoelle.dk

Så har vi jeres mailadresse, og kan dermed spare penge til porto
ligesom I kan spare penge til kontingent elller støttebeløb
ved at indsætte beløb direkte på vores konto i Nordea.

Jens Hvolbæk