Kære medlemmer af Stouby Møllelaug
MØLLEÅRET 2017

 

 

Som det er fremgået af Fritidsnyt og Folketidende
er det lykkedes at få møllen forsynet med
ny fod, kryds, stub og saddel.
Dermed fremstår møllen som efter sidste store reparation i 1893.

Møllen er på grund af vejret ikke tjæret
og vingerne er ikke smurt,
men det skal ske i løbet af foråret,
hvor det også er planlagt at Mølleboden skal males indvendigt.

Da medlemstallet de senere år har været faldende,
har møllelaugets bestyrelse besluttet at give en rabat
på 25 kroner pr medlem således:

At et medlemskort for 2018 giver en rabat på 25 kroner på køb i Mølleboden.
Familiemedlemskort til 150 kroner giver en rabat på 50 kroner på køb i boden,
og et firmamedlemskort giver en rabat på 100 kroner på et køb i boden.

Til generalforsamlingen bør det vedtages, at hvert medlem har eget kort.

Da tilskuddet fra kommunen falder på grund af stigende priser på forsikringer,
vil en kommende opgave også være at finde penge
til den daglige vedligeholdelse og drift.

DU KAN STØTTE MØLLELAUGET PÅ FØLGENDE MÅDE:

Ved at blive medlem af møllelauget.

Ved at indbetale et gavebeløb på møllens konto.

Eller ved at oprette et OK benzinkort og på mit OK vælge at støtte Stouby Møllelaug.

Beløbet kan indbetales med mobilpay på tlf. nr. 30 02 64
eller på konto nr. 2650-0727 6417 69.

21. september fyldte møllelauget 30 år.
Det fejre lauget ved at sørge for,
at møllen er i tip top stand til mølledagen 3. søndag i juni.

Hvis fremtiden skal sikres er der brug for,
at flere har lyst til at køre møllen.
Søren og Bo kan måske have en mand/dame med,
når de kører mølle om onsdagen, eller I kan kontakte mig på tlf. nr. 24890693.

I mølleboden er der også brug for flere hænder, og har du lyst til at være med i bestyrelsen og have indflydelse på mølledagen i 2019 samt drift og vareudbud så er du også velkommen til at være med der.
Det vil dreje sig om ca. 4 møder årligt samt planlægning og afvikling af mølledagen.

Med ønsket om et godt mølleår
Jens Hvolbæk