Restaurering 2017

  

Det ene projekt er næsten ikke slut, før et nyt kan begynde.
I 2017 er der givet byggetilladelse til ny fod, kryds og stub samt tjæring og maling af møllevinger.
Som det er bekendt skal der bruges penge til dette projekt også.

I skrivende stund er der søgt og modtaget penge bl. a. fra Slots og kulturstyrelsen samt Mønbofonden.
Der er givet tilsagn om 100.000 kr. fra Augustinus fonden samt 15.000 kr. fra Guldborgsund Kommunes bevaringsfond,
men der skal arbejdes hårdt, på at søge flere midler.

Slots og Kulturstyrelsen

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond

SIDEN ER UNDER LØBENDE OPDATERING.