ARBEJDE OG VEDLIGEHOLDELSE AF MØLLEN

Peder Thestrup fik tilladelse til at opføre en vindmølle i 1750 ved det daværende krongods,
måske volden ved slottet eller det der efter auktionen over krongodset i 1762 blev til Gammel Kristineberg.

Møllen skiftede ejer i 1762 og efter en tid nedbrændte møllen. En nedbrændt mølle måtte genopføres uden byggetilladelse, det kan derfor meget vel være Peder Thestrups mølle, som kom til at stå i Stouby.
Den blev opført i 1790 som en stubmølle af træ. Kroppen er firkantet og med lodret bræddebeklædning på 3 sider. Den fjerde side, mod vingerne, er beklædt med spån. Møllen står på resterne af et kampstensfundament, der indtil 1931, var ca. 60 cm højt. Taget er bådformet og med brædder på klink. Vingerne kører med sejl og møllen drejes med gangvogn og svans.
Bygget som kornmølle og i drift indtil 1931.